Supporters

Nedanstående företag har tidigt valt att stötta initiativet branschindex. Alla våra supporterföretag har sedan länge arbetat med att förändra bostads- och fastighetsbranschen inom olika områden. Gemensamt för alla är att de prioriterar förvaltningsfrågorna och arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att få ännu nöjdare kunder.

 

Sigtunahem

AB Sigtunahem är ett välskött kommunägt bostadsföretag verksamt i en dynamisk och expansiv region. Vi äger och förvaltar cirka 5 300 bostäder i Sigtuna, Märsta, Valsta och Rosersberg. 

Drygt 9 000 av Sigtuna kommuns 38 000 invånare har sitt boende ordnat i Sigtunahems regi, ett förtroende som vi förvaltar med allra största respekt. På Sigtunahem vill vi skapa förutsättningar både för att du ska bo bra och ha det bra. Vi engagerar oss för att skapa aktiviteter som kan underlätta vardagen och skapa naturliga mötesplatser för familjer, barn, unga och gamla. 


John Mattson

John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler på Lidingö. Fastighetsbeståndet omfattar 1 500 lägenheter samt 15 000 kvadratmeter lokaler i Larsberg och Baggeby.

Samtliga medarbetare arbetar utifrån en fastlagd kvalitetspolicy där lyhördhet för hyresgästernas behov, kommunikation och byggnadsestetiska värden utgör grunden. Målet är att överträffa kundernas förväntningar, arbeta förebyggande och att leverera rätt lösning från början.

Beslut styrs av bolagets värdegrund som innebär att vi vill uppfattas som seriösa, professionella och långsiktiga. Beslut i vardagen fattas med ledning av mål och policy


ByggVesta

ByggVesta är ett fastighetsutvecklande bolag som vill bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. Företaget utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen.

Vid årsskiftet 2009/2010 bestod ByggVestas innehav av ca 850 nya hyres- och studentlägenheter i Stockholm, Malmö och Linköping. Dessutom ca 2000 byggrätter i dessa områden samt Göteborg och Västerås.

 

Mimer

Bostads AB Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås, ägs av Västerås stad och driver en allmännyttig verksamhet. Vi satsar stort på trygghet, trivsel, god service och personlig kontakt, vilket vi tror är viktigt om vi ska nå vår vision - att vara Sveriges bästa bostadsföretag. Denna vision ska vi nå genom att varje dag jobba efter vår devis
"En bra dag börjar hemma".

Bolaget äger och förvaltar ca 11 200 bostäder och över 20 000 västeråsare bor i våra hus. Våra bostadsområden har egna kvartersvärdar som sköter om sina hus på bästa tänkbara sätt.

Lennart Ericsson

Ärlighet, att hålla träffade avtal och gjorda överenskommelser, att ha kunden i fokus, att tillhandahålla hus, lägenheter och service som ger våra hyresgäster och kunder värde för pengarna har varit ledstjärnan för företaget alltsedan det startades av byggmästare Folke Ericsson för snart 70 år sedan.

För att nå våra mål, både vad gäller ekonomi och serviceambition är kontakten med våra hyresgäster en viktig del.

Hyresgästenkäter, informationsblad samt vår hemsida är viktiga redskap i det arbetet.

Idag förvaltar bolaget drygt 1000 lägenheter i Stockholm med kranskommuner. Det förvaltade beståndet uppgår till cirka 109.000 kvm varav 27.000 kvm är kommersiella ytor.

Lennart Ericsson Fastigheter är också byggherre då vi är med och skapar projekt och bygger bostadsfastigheter i Stockholm. Aktuellt just nu är nyproducerade hyresrätter på Södermalm och i Norra Djurgårdsstaden.

 

Mkb

Med 22 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens utveckling.

MKBs målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser samt att skapa socialt fungerande boendemiljöer i den bebyggelse som bolaget redan äger och förvaltar. Vi är med och skapar den attraktiva stadsmiljö som lockar nya invånare till Malmö och vi siktar mot att bygga 500 nya lägenheter om året under den närmaste fem-årsperioden, eller så länge det finns en efterfrågan.

För oss på MKB är det en viktig utmaning att skapa stabila bostadsområden med förutsättningar för god betalningsförmåga. Vi drar oss inte för att arbeta med okonventionella metoder som många gånger utmanar samhällets regelsystem. Vi har till exempel, med sociala projekt, lyckats bryta utanförskap, öka integrationen och skapa bra relationer mellan myndigheter och medborgare.

Även i framtiden kommer MKB att utmana och ifrågasätta etablerade föreställningar med konstruktiva tankar. Ett arbetssätt som banar väg för en positiv utveckling i våra bostadsområden och i övriga samhället.